Test vest

05.04.2021Jelena Stojanov
detaljnije

PITCCH projekat (The Pan-European Open Innovation Network for Corporate Challenges in advanced technologies) je finansiran iz H2020 programa u cilju promocije saradnje između velikih korporacija (Big Corporations) koje traže određene tehnologije i malih i srednjih preduzeća, kao i startapova koji su u stanju da ponude i razviju rešenja. U okviru projekta je objavljen poziv za […]

03.02.2021Ivana Medaković
detaljnije

Tokom panela koji je održan danas, u okviru multikongresa Serbian Visions, predstavljene su aktivnosti i usluge koje konzorcijum EEN Srbije pruža malim i srednjim preduzećima. Više informacija o Evropskoj mreži preduzetništva, njenoj ulozi u podizanju konkuretnosti preduzeća i podršci kompanijama tokom pandemije iznela je Katarina Momčilović Matić, viši savetnik u Centru za EU integracije i […]

03.02.2021Ivana Medaković
detaljnije

Privredna komora Srbije Vas poziva da, u okviru multikongresa Serbian Visions, prisustvujete predstavljanju aktivnosti i usluga koje pruža Evropska mreža preduzetništva. Onlajn panel će se održati u utorak, 02. februara 2021. godine od 10:00 do 11:30h. Tokom panela biće predstavljene aktuelne usluge koje Evropska mreža preduzetništva pruža domaćim malim i srednjim preduzećima, kao i aktivnosti […]

25.01.2021Ivana Medaković
detaljnije

Novi članovi Sektorske grupe za turizam i kulturno nasleđe (Tourism and Cultural Heritage Sector Group) u okviru Evropske mreže preduzetništva dolaze iz Portugalije, Nemačke i Čilea, pa je ukupan broj članova uvećan na 31, a broj država koje imaju svoje predstavnike na 21. Na sastanku održanom 26. novembra 2020. godine, prezentovani su i rezultati organizovanih […]

25.12.2020Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Proizvođači i izvoznici  voća i povrća iz Srbije i drugih ekonomija Zapadnog Balkana i u narednih pet godina svoju robu prodavaće bez carina kupcima u Evropskoj uniji. Odluka Evropske unije o  Autonomnim trgovinskim merama (ATM) kojom se do kraja 2025. produžavaju dosadašnje trgovinske povlastice za izvoz proizvoda koji nisu obuhvaćeni Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju […]

22.12.2020Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Veoma važan rezultat aktivnosti delovanja projekta Evropske mreže preduzetništva u Srbiji je niz drugih projekata, finansiranih van COSME, koji su kompanijama u Srbiji omogućili razvoj novih proizvoda i izlazak na nova tržišta. „Time su naše aktivnosti dale dodatnu vrednost programu COSME koristeći alternativne resurse – EU H2020, IPA, NATO i komercijalne“, ističe prof. dr Snežana Kirin […]

21.12.2020Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

O tome kako je pandemija koronavirusa uticala je na projekat Evropske mreže preduzetništva po pitanju prilagođavanja podrške malim i srednjim preduzećima, govori nam koordinator konzorcijuma EEN Srbija i viši savetnik u Centru za EU integracije Katarina Momčilović Matić. „Imajući u vidu da su se u okviru EEN mreže već koristile pojedine platforme i onlajn alati, […]

17.12.2020Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Predsedavajuća Sektorske grupe za žensko preduzetništvo Evropske mreže preduzetništva Sanja Popović Pantić učestvovala je na WE Gate Annual Summit  koji je održan 10. decembra tekuće godine.  WE Gate je projekat koji finansira Evropska komisija (EASME) sa ciljem da omogući veću vidljivost ženskog preduzetništva i omogući umrežavanje svih zainterosvanih stejkholdera u ovoj oblasti preko jedinstvene platforme. Sanja […]

16.12.2020Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Na poziv Razvojne agencije Republike Srpske kao glavnog organizatora, u saradnji sa klasterom metalne industrije Zapadne Srbije, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, Inovacioni centar mašinskog fakulteta realizuje privrednu misiju za privrednike iz sektora metala koja će se održati onlajn 18. decembra 2020. godine sa početkom u 13.00 časova. Privredna misija ima za cilj poslovno […]

12.12.2020Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

U saradnji sa Sektrskom grupom za Iteligentne energije, Sektorska grupa za žensko preduzetništvo inicirala je vebinar na temu Women Entrepreneurship & Green Deal: challenges and opportunites. Ovo je jedan u nizu onlajn događaja koji se bave temama u okviru partnering & knowledge platforme Innovation in Envroment & Energy & Circular Economy koju je postavila nemačka EEN […]

10.12.2020Evropska mreža preduzetništva Srbija
detaljnije

Međunarodni poslovni susreti u oblasti proizvodnje i distribucije visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda održani su onlajn 24. i 25. novembra  2020. godine u ogranizaciji Evropske mreže preduzetništva – Privredne komore Srbije i Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Asocijacijom za promociju srpske hrane i USAID projektom za ekonomski razvoj. Na sastancima su učestvovale 104 kompanije […]

03.12.2020Dina Tricković
detaljnije