Osnaživanje saradnje nauke i privrede kroz projekte podržane od strane EEN

21.12.2020

Veoma važan rezultat aktivnosti delovanja projekta Evropske mreže preduzetništva u Srbiji je niz drugih projekata, finansiranih van COSME, koji su kompanijama u Srbiji omogućili razvoj novih proizvoda i izlazak na nova tržišta.
„Time su naše aktivnosti dale dodatnu vrednost programu COSME koristeći alternativne resurse – EU H2020, IPA, NATO i komercijalne“, ističe prof. dr Snežana Kirin sa Inovacionog centra Mašinskog fakulteta u Beogradu.

„Kada je u pitanju Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, iz objektivih razloga, naši su klijenti uglavnom kompanije koje razvijaju nove tehnologije ili se bave proizvodnjom malih serija specijalizovane opreme. Zato je većina ovih projekata realizovana u okviru okvirnog programa EU za istraživanje i razvoj EU H2020 koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a neki u okviru IPA ili NATO“, kaže Kirin, posebno ističući kompaniju Mont doo Stubline koja je bila kontinuirani primalac usluga internacionalizacije, da bi posle realizovanog projekta Inovacionog fonda, u čijoj pripremi je značajno učestvovao i tim EEN, povećala svoj obrt za oko 1 milion evra.

„Drugi sličan primer je kompanija Senzor Infiz – spin-off firma Instituta za fiziku Beograd, koja obnavlja svoje razvojne kapacitete kroz H2020 projekte čiju pripremu mi podržavamo“, zaključuje Kirin.

 

U nastavku je lista realizovanih ugovora/projekata:

 

SIRAMM

Program: H2020 – EU 4.b. – Twinning of research institutions

Topic(s): WIDESPREAD-03-2018 – Twinning

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/857124

 

SENZOR INFIZ

Program:  MSCA-RISE-2014

Topic(s): Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/645658

 

SENZOR INFIZ

Program:  MSCA-RISE-2020

Topic(s): Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange

(RISE)

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/101007825

 

MONT STUBLINE

Link: https://www.preduzetnistvo.gov.rs/wp-content/uploads/2018/01/Inovacije-i-transfer-tehnologije.pdf

 

VLATACOM INSTITUT VISOKIH TEHNOLOGIJA DOO

Program:  EIC-SMEInst-2018-2020

Topic(s): SME instrument

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/868390/fr

 

VLATACOM INSTITUT VISOKIH TEHNOLOGIJA DOO

Program:  EIC-SMEInst-2018-2020

Topic(s): SME instrument

Link: https://cordis.europa.eu/project/id/868390

 

MYSKIN DOO

Program:  SME instrument

Topic(s): PHC-12-2014-1 – Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices

https://cordis.europa.eu/project/id/663724

 

MYSKIN DOO

Program:  SME instrument – druga faza

Topic(s): SMEInst-06-2016-2017 – Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Wellmedical devices

https://cordis.europa.eu/project/id/733543

 

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

NATO SPS

Program:  Science for Peace and Security Programme

Link: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_topics/SPS-Annual-Report-2014.pdf

 

DIVK Srbija – MSP Slovenija

Dva ASO 

Program: Inovacioni vaučeri Fonda za Inovacionu delatnost – kroz program European Innovation Programe