Novi članovi i novi planovi Sektorske grupe za turizam i kulturno nasleđe

25.12.2020

Novi članovi Sektorske grupe za turizam i kulturno nasleđe (Tourism and Cultural Heritage Sector Group) u okviru Evropske mreže preduzetništva dolaze iz Portugalije, Nemačke i Čilea, pa je ukupan broj članova uvećan na 31, a broj država koje imaju svoje predstavnike na 21. Na sastanku održanom 26. novembra 2020. godine, prezentovani su i rezultati organizovanih događaja iz prethodnog perioda. 


Ovom onlajn događaju prisustvovao i predstavnik Evropske agencije za mala i srednja preduzeća (EASME) Makis Tikfesis, kao i predstavnici Evropske komisije iz Direktorata za inovacije, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća (DG GROW).
Sa rezultatima poslovnih susreta Tourism B2B, članove sektorske grupe i Evropske komisije upoznao je Vladimir Nikić, predstavnik Srbije u ovoj grupi. Poslovni susreti, održani od 20. do 23. februara, na Beogradskom sajmu u sklopu Sajma turizma, privukli su učesnike iz 44 države sveta. Do početka sajma registrovano je preko 800 predstavnika hotela, turističkih organizacija, tur operatera, kao i drugih subjekata, koji posluju sa ovim sektorom. Za tri dana, održano je preko četiri stotine sastanaka, dok je od ukupnog broja ocenjenih sastanaka, čak 60% ocenjeno najvišom ocenom.

U nastavku su svi upoznati sa pozivima Evropske unije namenjeni ovim granama, kao i sa planiranim dešavanjima za 2021. Zanimljivo je da je Holiday World 2021 planiran za 9. april, u nadi da će se do tada smanjiti rizici od pandemije. Skrenuta je pažnja na poziv u okviru Creative Europe, kroz koji se finansira mobilnost umetnika, kroz pokrivanje putnih troškovi.

Mauritz-Jan Prinz, član Departmana za Tourism u DG GROW je predstavio pristup analizi turizma, kao dela ekosistema, odgovore EU na krizu izazvanu Covid 19, planove oporavka, programe finansiranja, kao i konvenciju EU o turizmu.
Makis Tikfesis, zadužen za ovu sektorsku grupu, predstavio je poslednje novosti iz EASME-a, sa akcentom na aktivnosti koje bi trebale da umanje efekte krize, poput prilagođavanja usluga mreže novim potrebama malih i srednjih preduzeća i prilagođavanje načina rada, uz akcentu na neophodnosti digitalizacije postojećih usluga mreže.
Novosti iz Direktorata je predstavio Janos Schmied, koji je podvukao važnost razvoja održivog turizma. Kao ilustraciju predložio je da se pogleda vebinar o održivom turizmu, održan od strane Ane Polok UNESCO, dostupan na linku .
Za više informacija možete kontaktirati Vladimira Nikića, predstavnika sektorske grupe na vladimir.nikic@uns.ac.rs ili telefonom na broj 0631133012.